Zawiesia linowe - znakowanie i dokumenty

Zawiesia linowe - znakowanie i dokumenty
Opublikowany: niedziela, 06 marca 2016 // Wyświetlony: 150

Zawiesia linowe to bardzo popularny typ zawiesi, stosowany codziennie w różnych branżach przemysłowych. Cechuje się sporą uniwersalnością oraz użytkowością w przedsięwzięciach związanych z podnoszeniem oraz przemieszczaniem elementów o nawet bardzo dużym ciężarze i kształtach. Z używaniem zawiesi linowych związanych jest wiele zasad, których przestrzeganie gwarantuje bezpieczeństwo ludzi, ładunków oraz maszyn. Przede wszystkim – każde pojedyncze zawiesie linowe powinno być odpowiednio oznakowane w formie tabliczki bądź plakietki, zamocowanych solidnie do zawiesia.

Przymocowanie musi być tak wykonane, by nie zawadzać w użytkowaniu sprzętu, a jednocześnie nie ulec starciu umieszczonych na nim informacji. Dane, które muszą się znaleźć na oznakowaniu, są określane normami i na ogół dotyczą informacji o producencie zawiesia linowego, numery świadectwa jakości sprzętu, dopuszczalnym udźwigu roboczym dla zawiesi linowych z jednym cięgnem oraz dopuszczalnym obciążeniu roboczym dla zakresów pracy z różnym kątem rozstawu cięgien w przypadku zawiesi linowych wielocięgnowych. Wymagane jest również oznakowanie CE. Świadectwo jakości zawiesia linowego to dokument wydawany przez producenta, w którym powinny być umieszczone określone dane związane z jego produkcją oraz sposobem używania.

Główne dane to nazwa oraz adres wytwórcy lub jego reprezentanta, numer normy europejskiej, wg której zostało wytworzone zawiesie linowe, opis zawiesia z wyodrębnieniem wszystkich jego części składowych, udźwig oraz kąty pracy dla zawiesi o wielu cięgnach, a także współczynnik próby statycznej, który był użyty podczas projektowania części – ogniw, haka, szakli itp. Dokumentacja konieczna jest nie tylko w momencie zakupu oraz oznaczania zawiesia linowego – pojawia się również na różnych etapach jego stosowania. Przede wszystkim potrzebna jest podczas przeprowadzania okresowej kontroli zawiesia linowego, dokonywanej przez osoby do tego uprawnione przez właściciela zawiesia. Osoby te są zobowiązane, aby każda kontrola zawiesia linowego była odnotowana w dokumentacji z nim związanej, jaką jest tzw. karta kontroli zawiesia.

Zawiesie powinno zostać usunięte z użytkowania oraz poddane regeneracji między innymi w tych przypadkach, w których zniszczeniu uległo jego oznakowanie bądź stało się ono nieczytelne wskutek pogięcia bądź zdeformowania. Osoba zajmująca się sprawdzaniem zawiesia powinna dbać o to, by dokumentacja powiązana z tym sprzętem była zawsze pełna i zaktualizowana.

wstecz

Podobne artykuły:

  • Urządzamy wnętrza - z pomocą czy na własną rękę?

    Nieogromne przestrzenie, z którymi często napotykamy się w wypadku małych mieszkań jest niełatwy umeblować w sposób aby było efektywne, a z drugiej w określonym stylu. Z pewnością jednakże właśnie z tego powodu wiele ludzi chce skorzyst...
  • Program MDM - mieszkania z dopłatą

    Z początkiem 2014 roku ruszył nowy rządowy program dopłat do mieszkań występujący pod nazwą " Mieszkanie dla młodych ". Z programu takiego będą mogą skorzystać osoby w wieku do 35 lat. Mogą to być zarówno małżeństwa jak i osoby sa...
  • Jakie parametry posiadają płytki ceramiczne?

    W dawnych czasach do przyklejania płytek ceramicznych używano zaprawy cementowe, jakie stworzone były z wody, cementu a także wapna. Aktualnie płytki ceramiczne przyklejane są przy użyciu szczególnych zapraw klejowych, jakie wystarczy tylko po...

Nasi partnerzy

Zobacz również